• nnsoodeh21@gmail.com
  • 44291063

اولین نمایشگاه دستاورد های مدارس و مراکز غیر دولتی و صنایع آموزشی وابسته

اولین نمایشگاه دستاورد های مدارس و مراکز غیر دولتی و صنایع آموزشی وابسته از روز 97/12/5 در محل مصلی امام خمینی (ره) با حضور بیش از 300 مدرسه و مراکز صنایع آموزشی آغاز به کار کرد.

مرکز آموزش و توسعه نیروی انسانی سوده نیز یکی از ده ها شرکت کننده در نمایشگاه است که با هدف معرفی فعالیت های خود را در زمینه ی آموزش کارکنان دولت به ویژه کارکنان مدارس غیر دولتی گامی بزرگ در بروزرسانی توانمندی های مهارتی  شغلی این عزیزان برداشته است. این نمایشکاه تا اریخ 97/12/8 از ساعت 10 الی 18 به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

از کلیه همکاران آموزش و پرورش و دانش پذیران شرکت کننده در دوره های آموزشی این مرکز دعوت به عمل می آید با حضور در غرفه 60B واقع در شبستان 4 نمایشگاه مشوق ما در ادامه راهمان باشید.