• nnsoodeh21@gmail.com
 • 44291063

درباره ما

موسسه آموزشی غیر دولتی سوده نمازی، بر اساس مجوز و گواهینامه صلاحیت شماره 1147442 به تاریخ 12/2/96 از سازمان مدیریت وتوسعه نیروی انسانی استان تهران فعالیت خود رابا رویکرد امورتربیتی آغاز نموده است ودر مدت کوتاه موفق به اجرای دوره های مفیدی در این زمینه شده است. همچنین در راستای فعالیت های صورت گرفته و با توجه به امکانات بالقوه ، طی مذاکراتی که با سازمان مدیریت وتوسعه نیروی انسانی استان تهران صورت گرفت منجر به انعقاد تفاهمنامه به شماره 1551956 مورخ 13/9/96در زمینه اجرای دوره های آموزشی خارج از حیطه مجوز اولیه گردید . 

در راستای فعالیتهای فوق ، این مرکز با بهره مندی از وجود استادان زبده و مجرب دانشگاه و آشنا به واقعیت ها و نیازهای روز و با استفاده از فضای مناسب، با امکانات و تجهیزات پیشرفته و بــــــــرخورداری از آخرین دست آوردهای مراکز علمی معتبر جهانی ، آمادگی دارد تا به استناد تبصره 1  ماده 59 قانون خدمات کشوری ، دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران ، کارکنان اداری و سایر مشاغل را در رده های مختلف شغلی  برگزار نماید.

 شایان ذکر می باشد  در پایان هر دوره گواهینامه معتبر مورد تایید از سازمان مــــدیریت وتوسعه نیروی انسانی استان تهران که بـــرابر مقررات در تمامی  ادارات و سازمانهای اجرایی دارای اعتبار و امتیاز قانونی است، اعطا ء می گردد

 

 

چشم انداز

موسسه آموزشی غیر دولتی سوده نمازی با هدف توسعه شایستگی های حرفه ای کارکنان موسسات دولتی و غیردولتی تأسیس شده است. اصلی ترین رسالت موسسه، ارتقاء عملکرد و موفقیت های شغلی کارکنانی است که  همواره در جستجوی کسب آگاهی و مهارتهای نوین برای پیشرفت و ممتازشدن در دنیای کسب و کار هستند، می باشد.ما قصد داریم تا از طریق فنون جدید ، تغییرات معنادار و مانا در افراد و سازمان ایجاد شود

ماموریت

"برای رشد و پیشرفت کارکنان سرمایه گذاری کنید. اگر افراد برای مشاغل و مسؤولیت های بالاتر آماده نشده باشند، ترفیع از داخل سازمان فاجعه آفرین است. سازمان هایی که کارکنان وفادار دارند در تعلیم و تربیت آموزش و پیشرفت مستمر آنان سرمایه گذاری می کنند.بدون تردید، آموزش و رشد کارکنان گران قیمت است، لکن اگر شما فکر می کنید که آموزش گران قیمت است، هزینه نادانی را در نظر بگیرید، دیر یا زود یک سازمان از طریق پرداخت حقوق های بالاتر برای جذب کسانی که آموزش دیده اند یا از طریق صرف وقت برای کارکنانی که دارند، هزینه های آموزشی را می پردازند..» ( لوبوف ، 1382 :68)

در گذشته چنین گمان می‌رفت که زمان آموختن از زمان کارکردن جدا است و بنابراین برای آنها آموزشی در خور توجه بود که پیش از آغاز کار به افراد داده می‌شد. بر‌‌ این گمان انسان برای زمانی می‌آموزد و سپس به زندگی و کار مولد و سودمند می‌پردازد و زمانی که کار و زندگی آغاز می‌شود، دیگر برای آموزش و پرورش جایی در خور توجه وجود ندارد. این اندیشه اکنون روایی ندارد و آموزش و پرورش با زیستن انسان همراه شده است. همه مردم برای همه وقت باید به آموختن بپردازند با دانش جدید تجهیز شوند(هومن، 1381، ص 73)

یک بررسی سه ساله در سنگاپور نشان می دهد که 17 درصد شرکت های تجاری و صنعتی این کشور ورشکست شده اند.در حالی که این نسبت در مورد شرکت هایی که آموزش کارکنان را انجام داده اند کمتر از 1 درصد بوده است.

 از سوی دیگر در برخی از موسسات پژوهشی صاحب نام دنیا، ارزش مدارک علمی دانشگاهی، تنها 3 تا 5 سال است و چنانچه دارندگان این گواهینامه ها، بعد از این سال ها ، آموزش خود را دنبال نکنند از ارزش علمی آموزش های پیشین آنها کاسته خواهد شد.به عنوان نمونه آموزش مداوم پزشکان شرط مجوز حرفه ای فعالیت آنان می باشد

 

 

 • دلایل نیاز به آموزش کارکنان
 • شتاب فزاینده علوم بشری در تمام زمینه ها
 • پیشرفت روز افزون تکنولوژی؛
 • پیچیدگی سازمان به دلیل ماشینی شدن؛
 • تغییر شغل یا جابجایی شغلی؛
 • روابط انسانی و مشکلات انسانی؛
 • ارتقاء و ترفیع کارکنان ؛
 • اصلاح عملکرد شغلی کارکنان تازه استخدام؛
 • افزایش بهره وری نیروی انسانی با مفهوم محوریت دانش آموزان و افزایش توانمندیهای آنان
 • استفاده بهینه از منابع موجود و کاهش هرینه ها در فعالیتهای مربوط به ارتقاء بهره وری
 • نیازهای تخصصی و حرفه ای نیروی انسانی

 

 • ماموریت موسسه آموزشی غیر دولتی سوده نمازی در برگزاری دوره ها
 • هماهنگ و همسو نمودن کارکنان با سازمان
 • افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان
 • بهنگام سازی دانش و توانایی نیروی انسانی
 • کمک به تغییر و تحولات سازمانی
 • انطباق با شرایط و تغییرات اجتماعی
 • تقویت روحیه همدلی در میان کارکنان

شعار موسسه آموزشی غیر دولتی سوده نمازی

ایجاد تغییرات مانا در کارکنان با استفاده از فناوری های نوین برای کاهش هزینه های سازمان و افزایش بهره وری